Projekt

StopDropOut - project video from KTP qualification on Vimeo.

Hlavním cílem projektu je snížit podíl žáků, kteří předčasně opustí studium v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, a to pomocí materiálů a nástrojů poskytovaných učitelům a lektorům. Tyto materiály pomohou učitelům rozvíjet své vlastní schopnosti v práci se skupinami, pomohou jim odhalit riziko předčasného opuštění studia a posoudit zvláštnosti jednotlivých skupin žáků, poskytnou jim podporu přizpůsobenou individuálním potřebám žáků, a tím zlepší kvalitu systémů odborného vzdělávání.

Projekt PPS (www.pps.org) se zaměřuje na vyhledávání rizikových jednotlivců, u nichž hodnotí jejich potřeby a poskytuje jim flexibilní podporu. Skládá se ze tří nástrojů, které poradci a administrativní pracovníci mohou používat na různých stupních škol, ve vzdělávacích centrech a dalších institucích. Tyto nástroje vycházejí z holistického přístupu s důrazem na jednotlivce a jeho budoucí příležitosti, a mohou být použity následně nebo samostatně.

Projekt PPS získal cenu Best Practice Guidance Award v rámci tematické monitorovací konference Leonardo da Vinci v roce 2007. V našem projektu transferu inovací implementujeme výsledky tohoto projektu v Rakousku, Německu, České republice a Slovinsku s cílem vytvoření specifických verzí těchto nástrojů pro jednotlivé země.
Tři komponenty tohoto projektu:

Detektor rizika je interaktivní elektronický nástroj určený poradcům pro identifikaci osob ohrožených neúspěchem ve škole a možným ukončením studia. Tato technika je určená k vyhodnocení silných a slabých stránek žáka, které jsou považovány za důležité při učení. Umožňují posoudit nejenom riziko školního selhání, ale také to, jaký typ podpory je nejvhodnější pro jednotlivé skupiny žáků.

Osobní profil je strukturovaný pohovor, navržený pro poradce k systematickému vyhodnocování silných a slabých stránek rizikových jedinců a učebního prostředí tak, aby bylo možné definovat potřeby žáků s cílem usnadnit jim plnění jejich vzdělávacích a osobních cílů.

Systém flexibilní prevence a podpory má u mladých lidí předcházet ukončení studia a pomáhat těm, kteří již studium opustili. Tento systém vytváří rámec pro poradce a další odborníky pracující s mladými žáky, vychází z individuálních potřeb žáků a poskytuje vhodnou podporu v rámci různých komunit. Spolupráce je založena na práci s jednotlivci a hledání vhodných řešení pro každého zapojeného jedince.