Risikovurdering og fleksibel forebygging av frafall blant ungdom under opplæring.

Fortsatt forlater hver 6. ungdom mellom 18 og 24 i EU-27 skolen uten mer utdanning enn grunnskolen og deltar ikke i noen form for utdanning eller opplæring etter dette. Unge mennesker som forlater skolen med bare grunnskole kommer dårligere ut i dagens kunnskapsbaserte samfunn. Deres personlige og sosiale utvikling står i fare for å bli begrenset, og de risikerer et liv i fattigdom og sosial utstøting.

Situasjonen i Østerrike, Tsjekkia, Slovenia og Tyskland

Selv om gjennomsnittstallene viser at Østerrike, Tsjekkia og Slovenia allerede har nådd de europeiske måltallene for 2010 (ikke mer enn 10% frafall), er situasjonen for yrkesfagene fortsatt svært kritisk: I Østerrike har videregående yrkesopplæring et frafall på 42%, og hver tredje lærling fullfører ikke sin yrkesutdanning.  Dessuten er frafallsprosenten vesentlig høyere for lærlinger med fremmedkulturell bakgrunn: For 2. og 3. generasjons innvandrere er risikoen for frafall to ganger så høy, og for folk fra utenfor EU-15 er risikoen firedoblet sammenlignet med innfødte.  Den samme situasjonen gjelder for Slovenia og Tsjekkia, hvor særlig Rom-befolkningen har flere ganger så høyt frafall.

Tallene for Tyskland er mindre lovende, gjennomsnittstallene er 14 prosent, og frafallet er ennå høyere i ”de nye landene” og innen yrkesfagene.

Derfor er en ny og helhetlig tilnærming for å redusere frafallsandelen i yrkesfagene i alle disse fire landene svært velkommen og vil bidra til å redusere frafallet ved at en tidlig finner fram til hvem som står i fare frafall og dermed kan sette inn tiltak tidlig.